HYDROGRAFIA GÓR SOWICH

  • 15.06.2019, 12:24 (aktualizacja 26.06.2019, 14:46)
HYDROGRAFIA GÓR SOWICH
Cały obszar Gór Sowich odwadniany jest przez rzeki dorzecza Odry. Mniejsze z nich, takie jak Piława, Budzówka, Pieszycki Potok i położone po przeciwległej stronie gór Włodzica, Ścinawka i Dzik, wpadają do Bystrzycy oraz do Nysy Kłodzkiej, bezpośrednich dopływów Odry. Najważniejszą z sowiogórskich rzek jest bez wątpienia Bystrzyca, która w przeszłości była dla mieszkańców tych ziem powodem licznych problemów, związanych z wylewaniem podczas długotrwałych opadów. Również dzisiaj jest to rzeka groźna, mimo że w latach 1912-14 zbudowano na niej zaporę wodną ponad Lubachowem tworząc Jezioro Bystrzyckie, niszcząc przy okazji malowniczo położoną wieś o romantycznej nazwie Schlesiertal (Śląska Dolina).

Jezioro Bielawskie

W bezpośrednim sąsiedztwie Gór Sowich znajduje się jeszcze jeden duży akwen nazywany obecnie Jeziorem Bielawskim, wykorzystywany pierwotnie jako źródło wody dla znajdujących się  tutaj nieistniejących już zakładów przemysłu bawełnianego, a obecnie jako teren rekreacyjny.

Dzięki realizacji projektu przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”, modernizacji infrastruktury i unowocześnieniu stacji uzdatniania wody w Lubachowie akwen Jeziora Bystrzyckiego zasila w wodę pitną cały Powiat Dzierżoniowski aż w 80%. Woda przepompowywana jest rurociągami i rozprowadzana po całym regionie mieszając się z innymi ujęciami dostępnymi na Ziemi Dzierżoniowskiej. Wspólne działania gmin doprowadziły nie tylko do rewitalizacji systemu uzdatniania wody, ale poprzez edukację zmieniają świadomość mieszkańców pod hasłem: „Czysta woda w każdym kranie – tylko czyste ścieki do rzeki”.

_

Zdjęcia (2)

Podziel się:


Pozostałe