NA SZLAKACH W GÓRACH SOWICH Z PEWNOŚCIĄ SPOTKASZ NIETOPERZA

  • 01.03.2019, 10:11 (aktualizacja 01.03.2019, 10:15)
NA SZLAKACH W GÓRACH SOWICH Z PEWNOŚCIĄ SPOTKASZ NIETOPERZA
Sowy to nie jedyne nocne zwierzęta Gór Sowich. Region ten jest także znany i przyrodniczo ważny z powodu zamieszkujących go nietoperzy. Co prawda zimą trudno je zobaczyć, nie zmienia to jednak faktu, iż są tu obecne przez cały rok.

Występujące w Polsce nietoperze reprezentują 26 gatunków tych chronionych i pożytecznych ssaków. Niemal wszystkie można spotkać na terenie Gór Sowich. Są wśród nich również te najrzadsze i obejmowane pieczołowitą ochroną w całej Europie: Nocek duży, Nocek Bechsteina i Mopek, a nawet od niedawna pojawiające się tu regularnie: Nocek orzęsiony i Podkowiec mały. Znaczenie i wagę ich obecności podkreśla fakt powołania dla ich zachowania specjalnego obszaru Natura 2000 nazwanego Ostoją nietoperzy Gór Sowich.

Zimą nietoperze, będące drapieżnikami żywiącymi się owadami, nie mają co jeść. Okresowy problem głodu rozwiązują nieco podobnie jak niedźwiedzie – najadają się na zapas w obfitym w bezkręgowce okresie jesiennym, a energia zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej, pozwala im na przetrwanie w stanie hibernacji do samej wiosny. Góry Sowie zapewniają zarówno dostęp do bogatej bazy pokarmowej, jak i do zimowych schronień, z których korzystają również zwierzęta zamieszkujące tereny okoliczne. Znaczna część występujących tu gatunków to tzw. nietoperze jaskiniowe, szukające zimową porą schronienia w kryjówkach podziemnych. Wprawdzie w Górach Sowich naturalnych jaskiń w zasadzie nie ma, jednak rolę tę doskonale pełnią liczne tu nieczynne sztolnie i fortyfikacje. Podziemne fabryki w Rzeczce, Osówce czy Walimiu, to tylko niektóre z nich. Ich środowisko zapewnia nietoperzom stabilną temperaturę i wilgotność powietrza – warunki niezbędne do przetrwania miesięcy chłodu i braku pożywienia. W tym czasie nie należy nietoperzom przeszkadzać, gdyż każde przebudzenie, związane ze znacznym wykorzystaniem zapasów energii, może oznaczać dla nich śmierć z wycieńczenia. Stąd część podziemi zamykana jest na zimę specjalnymi kratami, gdyż sama tylko obecność człowieka, wywoływany przez niego hałas czy ciepło oddechu, są dla nietoperzy sygnałem do niepokoju. Należy zatem pamiętać, iż ze względu na bezpieczeństwo tych zwierząt nie należy w okresie zimowym eksplorować starych sztolni, ani też zwiedzać podziemnych tras turystycznych. Pozwólmy nietoperzom spokojnie przetrwać zimę, aby móc cieszyć się ich obecnością na wieczornym, letnim niebie.  

_

Podziel się:


Pozostałe