FAUNA GÓR SOWICH

  • 09.05.2019, 16:12
FAUNA GÓR SOWICH
Najbardziej charakterystycznym ssakiem Gór Sowich jest muflon, przedstawiciel dzikich owiec, od których wywodzi się owca domowa. Sowiogórskie muflony tworzą obecnie największą populację tego gatunku na Dolnym Śląsku.

Najwięcej muflonów można spotkać po wschodniej stronie gór, zwłaszcza w zimie, kiedy zwierzęta te tworzą stada. Gatunek ten został sprowadzony (1902) w Góry Sowie przez hrabiego von Seidlitz-Sandretzky ze Słowacji. Jednak pierwotnym obszarem występowania muflona jest Sardynia i Korsyka. Obecnie populacja muflonów w Górach Sowich szacowana jest na ponad 600 sztuk. Spośród ssaków występują tu również m.in. chronione popielice i orzesznice, ryjówki, zębiełek karliczek, rzęsorki, kilka gatunków myszy, norniki, nornica ruda, jeż europejski, borsuk, kuna domowa i leśna, tchórz, łasica oraz kilkanaście gatunków nietoperzy. Z większych zwierząt mają tu swoje siedliska: jeleń, sarna i dzik.            

_

Podziel się:


Pozostałe