FLORA GÓR SOWICH

  • 13.05.2019, 22:14 (aktualizacja 13.05.2019, 22:24)
FLORA GÓR SOWICH
Szata roślinna Gór Sowich przez wiele lat kształtowana była zarówno przez czynniki naturalne jak i wpływ działalności ludzkiej.

Działalność człowieka przyczyniła się do zaniku naturalnego charakteru przyrodniczego masywu. Intensywna eksploatacja lasów na potrzeby pobliskich zakładów spowodowała ich znaczne przekształcenie. W stosunkowo krótkim okresie zniszczono znaczne powierzchnie lasów liściastych, co wymusiło podjęcie szeroko zakrojonej gospodarki leśnej z nasadzeniami drzew. W miejsce wyciętych drzewostanów wprowadzano szybko rosnące świerki. Rzadziej sadzono również inne obce gatunki takie jak daglezja zielona, sosna wejmutka, dąb czerwony oraz modrzew europejski. W środkowej części masywu Gór Sowich spotkać można: wiąz górski, lipę drobnolistną, grab zwyczajny, lipę szerokolistną, dąb szypułkowy, leszczynę, bez czarny i bez koralowy. W bogatym runie obficie rośną: czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, szczyr trwały, przytulia wonna oraz coraz rzadziej spotykane: żywiec dziewięciolistny, lilia złotogłów i pokrzyk wilcza jagoda. W buczynach oraz w innych lasach liściastych spotkać można też pięknie pachnącego, ale trującego wawrzynka wilczełyko oraz kilka gatunków rzadkich i zagrożonych storczyków: kukułka plamista, kukułka Fuchsa, listera jajowata, kukułka plamista (storczyk plamisty), podkolan biały i buławnik mieczolistny.

_

Zdjęcia (5)

Podziel się:


Pozostałe